Is jouw relatie een verslaving? - Lifecoach Phil - Creëer je droomleven

Verslaving is zo een negatief beladen woord. Maar toch zijn er veel mensen verslaafd aan een relatie. Hoe ongezond die relatie ook is.

We spreken dan van te zeer liefhebben. Te zeer liefhebben houdt in dat er in plaats van een gezonde relatie eerder sprake is van een obsessieve liefde.

It’s a man’s world

Ik zal in dit artikel en bijbehorende artikelen schrijven over vrouwen die te zeer liefhebben. Dit betekent niet dat mannen niet te zeer kunnen liefhebben. Dat kunnen mannen ook.

Maar door een wisselwerking van culturele en biologische factoren trachten mannen zichzelf te beschermen door zich te richten op activiteiten buiten zichzelf, meer onpersoonlijk dan persoonlijk.

Zij zijn meer geneigd zich geobsedeerd te wijden aan hun werk, sport of hobby’s.

Terwijl vrouwen, door de culturele en biologische krachten die op haar inwerken, juist geneigd is zich geobsedeerd te wijden aan een relatie.

Wanneer heb je te zeer lief in een relatie?

  • Als liefde voor jou alleen maar pijn en kwelling betekent.
  • Als al je gesprekken met vriendinnen vooral gaan over hem en zijn gedachten, gevoelens en problemen en als bijna al je zinnen beginnen met ‘hij…’.
  • Als je zijn negativiteit, slechte humeur, onverschilligheid of denigrerende opmerkingen door de vingers zien omdat hij het zo zwaar heeft.
  • Als je hem probeert te therapeutiseren.
  • Als je in tijdschriften en boeken stukken onderstreept omdat je denkt dat het hem kan helpen.
  • Als je het met veel van zijn karaktertrekken, gedrag, normen en waarden niet eens bent maar dit toch accepteert in de hoop dat hij verandert als je maar aantrekkelijk en liefdevol genoeg bent.
  • Als jouw relatie jouw eigen emotionele welzijn, en misschien zelfs je fysieke gezondheid en veiligheid en gevaar brengt.
  • Als je altijd excuses verzint voor zijn gedrag zodat hij beter overkomt bij andere mensen.
“Sometimes the girl that has been there for everyone else needs someone to be there for her”.

Waarom heb je te zeer lief?

Je wordt niet bij toeval iemand die te zeer lief heeft in een relatie. Opgroeien in een probleemgezin kan zorgen dat je zo wordt.

Een probleemgezin waarin de ouder(s) emotioneel gestoord is, fysiek ernstig of chronisch ziek is, een verslaving heeft aan alcohol of drugs, fysiek of emotioneel afwezig is.

Hierdoor ben je opgegroeid in een gezin waarin je erg eenzaam en geïsoleerd was, of werd afgewezen, of overbelast werd met te zware niet bij je situatie/leeftijd passende verantwoordelijkheden.

Dit kan hebben geleid dat je de neiging hebt ontwikkeld tot overdreven koestering en zelfopoffering.

Angst is geen liefde en liefde is geen angst

Heb je al wel eens gemerkt dat je bezeten was van een man? En als je nadenkt en eerlijk bent kwam die obsessie/verslaving dan voort uit liefde of angst?

Mensen die obsessief liefhebben zitten vol angsten.

Angst om alleen te zijn, angst om het niet waard te zijn liefde te ontvangen, angst om niet gezien te worden, in de steek gelaten of kapot gemaakt te worden.

Je geeft zoveel liefde aan iemand in de hoop dat die persoon je angsten zal wegnemen. Maar iemand anders kan jou angsten die diepgeworteld in jou zitten niet wegnemen.

Waardoor het obsessief geven van liefde, de niet weggenomen angst, de verkeerde partner, het verwaarlozen van je andere levensgebieden, een negatieve vicieuze cirkel wordt.

Lees ook:

Delen van de informatie uit dit artikel komen uit het boek (zie hieronder):
‘Als hij maar gelukkig is’ van Robin Norwood. Zeker een aanrader om te lezen!